MC (cross-isracing)

Träningsavgifter

Motocross

Träningsavgift 100:- per tillfälle
Årskort 600:-
Familjekort 850:-
Ungdom under 16 år gratis

Träningsinfo:

50cc får köra på stora banan ensamma eller tillsammans med endast 65cc. Normalt körs 50cc på lilla banan, annars endast vid ovan nämnda tillfällen. Respektera detta då inget annat är tillåtet!
Ingen träning innan erlagd avgift och uppskrivning i träningspärmen!

Isracing/Speedway:

Tisdag och torsdag 17.00 - 21.00
Lördag 12.00 - 16.00

Länk till Svemo